การจัดการความรู้ KM

 

 

การบริหารจัดการแสดงคณะโขนสดพื้นบ้านในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

 

 

 

 

การนำชมพิพิธภัณฑ์“หอประวัติ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์”ด้วยระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)

 

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.