การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วัฒนธรรมร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยลดปัญหาโลกร้อน Save the World NO Plastic Bags 

ออกแบบและตัดเย็บถุงผ้าโดย คุณสัญชัย  กลิ่นถือศีล

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รณรงค์การใช้ถุงผ้า

Copyright © 2017. All rights reserved.