การเผยแพร่แสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยในงาน Thai Festival 2022 ณ กรุงมอสโก

ศูนย์วัฒนธรรมได้รับเชิญจากสถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยในงาน Thai Fest ival 2022 ณ กรุงมอสโก ระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม 2565

          

Copyright © 2017. All rights reserved.