กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมจีนประกอบหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการสมุนไพรจีน

ด้วยศูนย์วัฒนธรรมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมจีนประกอบหลักสูตรการพัฒนาสมรรถะผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพรจีน ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติและสวนจีน

   

Copyright © 2017. All rights reserved.