กิจกรรมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์งาน”รักชาติ เฟสติวัล รักเธอประเทศไทย”

ศูนย์วัฒนธรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและการแสดงในงาน”รักชาติ เฟสติวัล รักเธอประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2561 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

Copyright © 2017. All rights reserved.