วัฒนธรรมท้องถิ่น

ชมจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามภายในพระอุโบสถวัดศรีวารีน้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

จิตรกรรมฝาพนัง อยู่ภายในพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธศรีชัยมงคล เป็นจิตกรรมฝาผนังที่งดงาม  โดยมีอาจารย์สาคร โสภา อาจารย์บุญนาย ซาเฮียง อาจารย์นิมิตร รอดรับบุญ และศิษย์วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร นายนุศร ม่วงหวัง นายธีระศักดิ์ ถาวงษ์กลาง นายสนามชัย พวงระย้า และนางสาวดาวสวรรค์ ทิพวันต์  เป็นผู้ออกแบบและวาดภาพเขียน โดยมี นายประชา อรชร เป็นช่างปูนปั้น นายทิพย์ อรชร เป็นช่างปิดทองประดับกระจก มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างคือ นางพยอม กลัดจ่าย นายผาด ไวกุลเพ็ชร และนายเพ็ง เอี่ยมสำอางค์

นำเสนอเป็นเรื่องราวพุทธประวัติบนฝาผนังพระอุโบสถ เรื่องราวเกี่ยวกับเตมีชาดก มหาชนกชาดก สุวรรณสามชาดก มโหสถชาดก ภูริทัตชาดก พรหมนารทชาดก วิธูรชาดก เวสสันดรชาดก ภาพเทพชุมนุม ไตรภูมิ พระพุทธเจ้าโปรดสัตว์ พระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึง เป็นต้น

Copyright © 2017. All rights reserved.