งานวิจัย R2R

 

การนำชมพิพิธภัณฑ์ “หอประวัติ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์” ด้วยระบบคิวอาร์โค้ด ประจำปี 2562
   การพัฒนากระบวนการทำงานและการจัดการปัญหาขั้นตอนการบริการของศูนย์วัฒนธรรม ประจำปี 2563

 

Copyright © 2017. All rights reserved.