ต้อนรับคณะเยี่ยมชม

ศูนย์วัฒนธรรมร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ในโอกาสการปรึกษาแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมจีนกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566

 

Copyright © 2017. All rights reserved.