ต้อนรับคณะเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ศูนย์วัฒนธรรมร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิค การแพทย์แห่งประเทศไทย จำนวน 20 คน  เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ความสัมพันธ์ไทย-จีนและประวัติพัฒนาการของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Copyright © 2017. All rights reserved.