โครงการประกวดสุนทรพจน์

โครงการประกวดสุนทรพจน์ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ หัวข้อ” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยคุณธรรม”จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ เพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดต่อสาธารณชนและการแสดงออกความสามารถทางด้านการใช้ภาษาของนักศึกษา

ผลการประกวดสุนพจน์ภาษาไทยรางวัลชนะเลิศ Miss Li Ling คณะศิลปศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอับดับหนึ่ง Mr.Wei Shuai คณะศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง Miss Jian Yinghua คณะศิลปศาสตร์

ผลการประกวดสุนพจน์ภาษาจีนรางวัลชนะเลิศ Miss Wei Yanfei คณะศิลปศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอับดับหนึ่ง Miss Huang Hongyan คณะศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง Miss Gao Jie คณะศิลปศาสตร์

ผลการประกวดสุนพจน์ภาษาอังกฤษรางวัลชนะเลิศ Miss Ou Juchan คณะศิลปศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอับดับหนึ่ง Miss Liu Kunyan คณะศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง Miss Wang Xiaoqian คณะศิลปศาสตร์

 

Copyright © 2017. All rights reserved.