กิจกรรมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์งาน”รักชาติ เฟสติวัล รักเธอประเทศไทย”

วันพุธที 16 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์วัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เพื่อเตรียมจัดนิทรรศการและการแสดงในงาน”รักชาติ เฟสติวัล รักเธอประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2561 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

Copyright © 2017. All rights reserved.