นิทรรศการพัฒนาการสามทศวรรษมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พัฒนาการสามทศวรรษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นับจากการสถาปนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจนถึงปัจจุบัน ครบรอบ 30 ปีที่จะถึงนี้ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เริ่มก่อกำเนิดจาก “วิทยาลัยหัวเฉียว” ซึ่งมีรากฐานเติบโตมาจากโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย ด้วยพลังศรัทธาในคุณธรรมแห่ง “ไต้ฮงภิกขุ” จากมูลนิธิป่อเต็งตึ๊ง” เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรก ก่อนที่จะได้รับการยกสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” ในปัจจุบัน มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรุ่นแล้วรุ่นเล่า เพื่อทำคุณประโยชน์ให้แก่ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ซึ่งเป็นที่ภูมิใจของพวกเราชาวหัวเฉียวเป็นอย่างยิ่ง

ในโอกาสนี้ ศูนย์วัฒนธรรมขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยของเราที่ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 30 อย่างมั่นคง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์วัฒนธรรมจะเป็นส่วนงานหนึ่งที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายในอนาคตต่อไป #HCU New Gen : ยืนหนึ่งเรื่องจีน วิทย์สุขภาพและนวัตกรรม #นิทรรศการพัฒนาการสามทศวรรษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

   

    

   

    

Copyright © 2017. All rights reserved.