นิทรรศการสันติภาพในมุมมองของขงจื๊อและมหาตมะคานธี

โดย นางสาวอุไร  บรรทะท้าว นักศึกษาสหกิจศึกษา  คณะศิลปศาสตร์  แนวคิดเริ่มจากประวัติของทั้ง 2 ท่าน เพื่อให้ผู้อ่านทราบพอสังเขป   การเลือกเรื่องอหิสาของมหาตมะคานธี เพราะท่านถูกเรียกว่าเป็นมหาบุรุษอหิงสา หรือผู้ต่อสู้โดยไม่ใช้กำลัง ส่วนของขงจื๊อท่านเชื่อว่าการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการทำสิ่งดี หรือสิ่งไม่ดีซึ่งจะนำไปสู่การเป็นผู้นำที่ดีนั้นเอง ส่วนท้ายของนิทรรศการฝากไว้เป็นคำคมของขงจื๊อและมหาตมะคานธี เพื่อเป็นทั้งข้อคิดและเตือนสติตนเอง

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.