ผลงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์

ผลงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สะท้อนความหมายลึกซึ้งในวัฒนธรรมจีน

 

 

 

 

锦庭先生

Jǐn tíng xiānshēng ( จิ่น ถิง เซียน เชิง )

淑娇女士

Shū jiāo nǚshì ( ชู เจียว หนู่ย ซื่อ )

方 雅 正 之

fāng yǎ zhèng zhī ( ฟาง หย่า เจิ้ง จือ )

庚申春荣煌斋

gēngshēn chūn róng huáng zhāi  ( เกิง เซิน ชุน หรง หวาง จาย )

[แปล]

ขอมอบให้คุณจิ่นถิงและคุณชูเจียวเป็นที่ระลึกด้วยความปรารถนาดี

ศิลปิน สำนักหยงหวงจาย

วาดเมื่อ ฤดูใบไม้ผลิ ปีวอก

แปล ชาลิสา วราโภคานันท์ นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

ความหมายของกุ้ง 6 ตัว ในรูป

กุ้งในความเชื่อของคนจีนตอนเหนือ หมายถึง สัญลักษณ์ขจัดสิ่งชั่วร้าย สื่อถึงความร่ำรวยและเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกับมังกร

แล้วทำไมกุ้งถึงมี 6 ตัว

เนื่องจากคนจีนมีความเชื่อเรื่องตัวเลขสิริมงคล ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเลข 6 ที่มีสำนวนติดปากของคนจีนอย่าง “ 六六大顺 ” liù liù dà shùn ( ลิ่ว ลิ่ว ต้า ชุ่น ) ที่แปลว่า ราบรื่นในทุกสิ่ง

โดยเลข 6 (六) ในภาษาจีนอ่านออกเสียงว่า liù ( ลิ่ว ) ซึ่งพ้องเสียงกับคำว่า 流利  liúlì ( หลิว ลี่ ) ที่แปลว่า ราบรื่น

การที่มีเลข 6 สองตัว ( 六六 )จึงหมายถึงการทำสิ่งใดแล้วราบรื่น ไหลลื่นเป็นสองเท่า

ส่วนคำว่า 大顺 dà shùn ( ต้า ชุ่น ) มาจากคำว่า 大  dà ( ต้า )  มีความหมายว่า ใหญ่, ยิ่งใหญ่

และคำว่า 顺 shùn ( ชุ่น ) มาจากคำว่า 顺利 shùnlì ( ชุ่น ลี่ ) ที่แปลว่า ราบรื่น

เมื่อนำคำว่า 大  และ 顺 มารวมกันแล้วจึงหมายถึง การทำสิ่งใดแล้วราบรื่นไหลลื่นยิ่งขึ้นไป

สรุปแล้ว สำนวน 六六大顺  liù liù dà shùn ( ลิ่ว ลิ่ว ต้า ชุ่น ) จึงมีความหมายว่า ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ขอให้เกิดความราบรื่น ไหลลื่น ไม่มีอุปสรรคใด ๆ

เมื่อนำความหมายของกุ้งและความหมายของเลข 6 มารวมกันแล้ว สามารถสื่อถึงเจตนารมณ์ความต้องการของผู้มอบรูปวาดให้แก่ผู้รับได้ว่า “ ขอให้ตัวผู้รับเกิดความร่ำรวยและทำการสิ่งใดขอให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด ” นั่นเองค่ะ

 

Copyright © 2017. All rights reserved.