รางวัลที่ได้รับ

♠ ผลงานที่ยอมรับในระดับชาติ ประจำปี 2022

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก  สุนทรธัย รักษาการผู้อำนวยการ ที่ปรึกษารายการสารคดีหอมกลิ่นสยาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกฤตาวัฒน์ บำรุงพานิช หัวหน้าแผนกส่งเสริมและเผยแพร่  ร่วมกับนายฐาปนา ภูคา ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ ที่ปรึกษาด้านเครื่องแต่งกาย ที่รายการสารคดีหอมกลิ่นสยามได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2022

  

♠ รางวัลเพชรรัตนชาติ ประจำปี 2021

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกฤตาวัฒน์ บำรุงพานิช หัวหน้าแผนกส่งเสริมและเผยแพร่ ศูนย์วัฒนธรรม ได้รับรางวัลเพชรรัตนชาติ ประจำปี 2021 บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่น สาขาบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

 

♠ รางวัลชมเชย แหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2021

พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าร่วมการประกวดแหล่งเรียนรู้ดีเด่นของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ประจำปี 2563

 

 

 

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.