รางวัลที่ได้รับ

♠ รางวัลเพชรรัตนชาติ ประจำปี 2021

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกฤตาวัฒน์ บำรุงพานิช หัวหน้าแผนกส่งเสริมและเผยแพร่ ศูนย์วัฒนธรรม

ได้รับรางวัลเพชรรัตนชาติ ประจำปี 2021 บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่น สาขาบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

 

♠ รางวัลชมเชย แหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2021

พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รับรางวัลชมเชย

จากการเข้าร่วมการประกวดแหล่งเรียนรู้ดีเด่นของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ประจำปี 2563

 

 

 

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.