รู้หรือไม่ วันสารทจีนสำคัญอย่างไร

ในช่วงล็อคดาวน์อย่างนี้ การแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษก็ยังเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของลูกหลานชาวจีน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาตรงกับวันสารทจีน ซึ่งเชื่อกันว่าประตูนรกเปิด เจ้าที่เจ้าทาง-บรรพบุรุษก็ควรไหว้ # จิรพร ตาดต่าย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์

Copyright © 2017. All rights reserved.