ร่วมฟังดนตรีไทยร่วมสมัย : สุนทรียะช่วงโควิด

 

 EP : 4 ศูนย์วัฒนธรรมขอนำเสนอ การผสมผสานระหว่างเครื่องดนตรีจีนกับเครื่องดนตรีไทย ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย – จีน โดยนำบทเพลงที่ประพันธ์โดยศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๓๑ เรียบเรียงขึ้นใหม่ และถ่ายทอดผ่านเครื่องดนตรีสองสัญชาติ ที่สะท้อนสุนทรียภาพแห่งตะวันออกอย่างชัดเจน #ชมรมดนตรีศูนย์วัฒนธรรม#บรรเลงโดย อ.ชิงชัย วิชิตกุล และ อ.สัญชัย กลิ่นถือศีล

 

 

 

EP : 3 ศูนย์วัฒนธรรมนำเสนอคลิปส่งท้ายของการ WFHบทเพลงเขมรไทรโยคที่ประพันธ์โดยนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์) เพื่อบรรยายความงามของน้ำตกไทรโยค เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประพาสน้ำตกไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ พ.ศ. 2431 ขอเรียนเชิญทุกท่านเอิบเปรมไปกับอุทกธารา และหวังว่าดนตรีจะนำพาทุกท่านให้ผ่อนคลายจากความกังวลในช่วงนี้ได้บ้างนะครับ #เรียบเรียงและบรรเลงโดย อ.ชิงชัย วิชิตกุล

 

 

 

EP : 2  อีกหนึงบทเพลงของศูนย์วัฒนธรรม ที่เรียบเรียงและบรรเลงโดย อ.ชิงชัย วิชิตกุล ได้นำมาบรรเลงให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันครับ เป็นผลงานเพลงร่วมสมัย ชื่อ “แขกเชิญเจ้า” หรือ “ระบำเทพบันเทิง” #แขกเชิญเจ้า #ระบำเทพบันเทิง ท่านใดที่เครียดกับโควิดในช่วงนี้ ไปรับชมรับฟังให้ผ่อนคลายกันครับ ไปชมกันเลย…..

 

 

 

 

EP : 1 ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดทำคลิปเผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีไทยให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มบุคคลทั่วไป เพื่อให้ง่ายต่อการรับฟังสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์สัมผัสกับเพลงไทยเดิม ในบางบทเพลงจึงใช้เครื่องดนตรีสากลนำทาง เพื่อจูงจิตเข้าสู่เนื้อแท้…..และเพื่อบริการวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู  อาจารย์  และบุคคลทั่วไปที่ประสงค์ต้องการไฟล์เสียง เพื่อประกอบการเรียนการสอนหรือเพื่อการแสดง   สามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://www.cul.hcu.ac.th หรือติดต่อขอรับได้ฟรีที่ศูนย์วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Copyright © 2017. All rights reserved.