ร่วมฟังดนตรีไทยร่วมสมัย : สุนทรียะช่วงโควิด

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดทำคลิปเผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีไทยให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มบุคคลทั่วไป เพื่อให้ง่ายต่อการรับฟังสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์สัมผัสกับเพลงไทยเดิม ในบางบทเพลงจึงใช้เครื่องดนตรีสากลนำทาง เพื่อจูงจิตเข้าสู่เนื้อแท้…..และเพื่อบริการวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู  อาจารย์  และบุคคลทั่วไปที่ประสงค์ต้องการไฟล์เสียง เพื่อประกอบการเรียนการสอนหรือเพื่อการแสดง   สามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://www.cul.hcu.ac.th หรือติดต่อขอรับได้ฟรีที่ศูนย์วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Copyright © 2017. All rights reserved.