ศิลปะการแสดงร่วมสมัย

 

EP : 4 หนุมานเป็นลูกใคร รามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ลังกาสิบโห และรามเกียรติ์วัดขนอน หนุมานเป็นบุตรพระพาย ในเรื่อง หอนมาน ปรัมมเหียร และรามเกียรติ์วัดควนเกย หนุมานเป็นบุตรพระอิศวร เรื่องพรหมจักร หนุมานเป็นบุตรสุครีพ เรื่อง อุสสาบารส หนุมานเป็นบุตรวานร เรื่อง พระลักพระลาม และพระชาดก หนุมานเป็นบุตรของพระราม ซึ่งเป็นเพราะรามเกียรติ์ของไทยมีหลายฉบับ เช่น รามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ฉบับวัดขนอน ฉบับวัดควนเกย และฉบับอีสาน จึงทำให้ตัวละครหนุมานเป็นบุตรของแต่ละตัวละครหลากหลายขึ้นอยู่กับฉบับเรื่องรามเกียรติ์ว่าเป็นเรื่องราวอย่างไร

 

 

 

 

EP : 3 ศิลปะการเชิดหุ่นคน ชุด พรานบุญจับนางมโนราห์ จากศูนย์วัฒนธรรม มฉก. ในงานมหกรรมการแสดงพื้นบ้าน งาน”ลีลาศิลป์ ศิลปินพื้นบ้าน” จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 20 พค.2564

 

 

 

 

EP : 2 ศิลปะการเชิดหุ่นคน ชุด เมขลารามสูร จากศูนย์วัฒนธรรม มฉก. ในงานมหกรรมการแสดงพื้นบ้าน งาน”ลีลาศิลป์ ศิลปินพื้นบ้าน” จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 20 พค.2564

 

 

 

 

EP : 1 ศิลปะการเชิดหุ่นคน ชุด นารายณ์ทรงครุฑ จากศูนย์วัฒนธรรม มฉก. ในงานมหกรรมการแสดงพื้นบ้าน งาน”ลีลาศิลป์ ศิลปินพื้นบ้าน” จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 20 พค.2564

Copyright © 2017. All rights reserved.