หลักสูตรสอนดนตรีจีน

♣ ดนตรีจีนมีรากฐานทางวัฒนธรรมอันยาวนาน และมีการเผยแพร่วัฒนธรรมทางดนตรีออกไปทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยดนตรีจีนมีบทบาททางสังคมวัฒนธรรมทั้งในการบรรเลงเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน และดนตรีจีนในพิธีกรรมของคนไทยเชื่อสายจีน เช่น การบรรเลงดนตรีแต้จิ๋วประกอบพิธีกรรมมงคลและอวมงคลต่าง ๆ ดังนั้น ศูนย์วัฒนธรรมจึงเปิดหลักสูตรสอนดนตรีจีน เป็นคอร์สระดับต้น เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจเรียนดนตรีจีน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ฝึกความอดทน และมีวินัยในตนเอง ♣

                 

Copyright © 2017. All rights reserved.