เบื้องหลังการซ้อมใหญ่พิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

วันนี้แอดมินได้นำเบื้องหลังการซ้อมใหญ่พิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งถือเป็นพิธีกรรมสำคัญที่แสดงถึงความเคารพต่อคุณครูผู้ให้สติปัญญา แสดงถึงความรักความผูกพันระหว่างครูและศิษย์ ทั้งยังได้สร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาและยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

 

Copyright © 2017. All rights reserved.