เพลงดนตรีไทยร่วมสมัย

 EP : 9  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคมศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขออัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ “ใกล้รุ่ง” บรรเลงเปียโนผสมผสานกับกู่เจิง เครื่องสายจีน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้#เรียบเรียงโดย อ.ชิงชัย วิชิตกุล และอ.สัญชัย กลิ่นถือศีล

 

 

 

EP : 8 ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรร่วมรำลึกถึง ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน ซึ่งมหาวิทยาลัยถือเป็นวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ผู้สร้างสาธารณะกุศลอย่างมากมายให้แก่สังคมและประเทศชาติ จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “บุรุษผู้ปลูกกุศลไว้ในแผ่นดิน” #ขับร้องโดยนางสาวเปี่ยมบุญ มีศิริ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่2 #เรียบเรียงโดย อ.ชิงชัย วิชิตกุล

 

 

 

EP : 7 ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขออัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายสวรรคต 13 ตุลาคม #ขับร้องโดยนางสาวเปี่ยมบุญ มีศิริ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่2 #ซอเอ้อหู โดย อ.สัญชัย กลิ่นถือศีล #เปียโน โดย อ.ชิงชัย วิชิตกุล

 

 

 

EP : 6 อิ่มบุญสบายใจกันแล้วกับการร่วมทำบุญถวายเทียนในเทศกาลเข้าพรรษา วันพระ วันอาสาฬหบูชาวันนี้ทำจิตใจให้สงบ แอดขอนำเสนอเพลงแนวดนตรีไทยร่วมสมัย “ลาวสมเด็จ” เพลงไทยเดิมที่มีทำนองอ่อนหวานถูกนำมาเรียบเรียงให้ดูทรงคุณค่าด้วยสำเนียงเปียโนร่วมสมัยเปียโน/สตริง : นวพล ประมูลอรรถ์ ซออู้/ขิมผีเสื้อ : สัญชัย กลิ่นถือศิล ควบคุม : ชิงชัย วิชิตกุล

 

 

 

 EP : 5 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เรามีหน่วยรบด่านหน้าทั้งแพทย์และพยาบาลที่ทุ่มเท เสียสละ เสี่ยงชีวิตรักษาคนไข้อย่างไม่รู้จบ วันนี้ ศูนย์วัฒนธรรมได้ประพันธ์เพลงอย่าหมดหวังขึ้น เพื่อขอแสดงความขอบคุณจากหัวใจ และขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ ขับร้องโดย น.ส.เปี่ยมบุญ มีศิริ (นักศึกษาชั้นปีที่2 คณะเภสัชศาสตร์) #อย่าหมดหวัง

 

 

 

 EP : 4 ศูนย์วัฒนธรรมขอนำเสนอ การผสมผสานระหว่างเครื่องดนตรีจีนกับเครื่องดนตรีไทย ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย – จีน โดยนำบทเพลงที่ประพันธ์โดยศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๓๑ เรียบเรียงขึ้นใหม่ และถ่ายทอดผ่านเครื่องดนตรีสองสัญชาติ ที่สะท้อนสุนทรียภาพแห่งตะวันออกอย่างชัดเจน #ชมรมดนตรีศูนย์วัฒนธรรม#บรรเลงโดย อ.ชิงชัย วิชิตกุล และ อ.สัญชัย กลิ่นถือศีล

 

 

 

EP : 3 ศูนย์วัฒนธรรมนำเสนอคลิปส่งท้ายของการ WFHบทเพลงเขมรไทรโยคที่ประพันธ์โดยนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์) เพื่อบรรยายความงามของน้ำตกไทรโยค เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประพาสน้ำตกไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ พ.ศ. 2431 ขอเรียนเชิญทุกท่านเอิบเปรมไปกับอุทกธารา และหวังว่าดนตรีจะนำพาทุกท่านให้ผ่อนคลายจากความกังวลในช่วงนี้ได้บ้างนะครับ #เรียบเรียงและบรรเลงโดย อ.ชิงชัย วิชิตกุล

 

 

 

EP : 2  อีกหนึงบทเพลงของศูนย์วัฒนธรรม ที่เรียบเรียงและบรรเลงโดย อ.ชิงชัย วิชิตกุล ได้นำมาบรรเลงให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันครับ เป็นผลงานเพลงร่วมสมัย ชื่อ “แขกเชิญเจ้า” หรือ “ระบำเทพบันเทิง” #แขกเชิญเจ้า #ระบำเทพบันเทิง ท่านใดที่เครียดกับโควิดในช่วงนี้ ไปรับชมรับฟังให้ผ่อนคลายกันครับ ไปชมกันเลย…..

 

 

 

 

EP : 1 ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดทำคลิปเผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีไทยให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มบุคคลทั่วไป เพื่อให้ง่ายต่อการรับฟังสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์สัมผัสกับเพลงไทยเดิม ในบางบทเพลงจึงใช้เครื่องดนตรีสากลนำทาง เพื่อจูงจิตเข้าสู่เนื้อแท้…..และเพื่อบริการวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู  อาจารย์  และบุคคลทั่วไปที่ประสงค์ต้องการไฟล์เสียง เพื่อประกอบการเรียนการสอนหรือเพื่อการแสดง   สามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://www.cul.hcu.ac.th หรือติดต่อขอรับได้ฟรีที่ศูนย์วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.