เล่าเรื่องวัฒนธรรม

 EP : 1 เรื่องเล่าที่หนึ่ง “แอ่วตลาดกาดหมั้ว ปอยสิบสองเหลิน ส่างลอง –ออกหว่า” ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ประเพณีหาชมยาก ที่คุณอาจไม่รู้

…จริงอย่างคำโปรยที่ทางซีคอนกล่าวไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์ ผมได้มีโอกาสไปชมเมื่อปี 2561 เก็บภาพถ่ายไว้นาน วันนี้ได้โอกาสดี จึงขอนำมาเล่าให้ฟังครับ
….เมื่อได้ก้าวเข้าไปในงาน ความรู้สึกแรก คือ ดีจังที่ได้เห็นประเพณีท้องถิ่นที่ผมไม่มีโอกาสได้พบเจอ ปกติแล้วงานประเพณีท้องถิ่นลักษณะนี้มักจะอยู่ในพื้นที่ตามจังหวัดต่าง ๆ แต่วันนี้ผมได้มาพบเจอที่ศูนย์การค้าฯ พอเดินเข้าไปในพื้นที่จัดงาน ผมก็พบเห็นสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ด้วยเอกลักษณ์การออกแบบรูปทรงอาคารตกแต่งด้วยศิลปะการปิดทองประดับกระจกสีที่วิจิตรงดงาม สัมผัสถึงวิถีคนไตในล้านนาอย่างใกล้ชิด อาทิ บ้านเรือน ซุ้มพระเจ้า และวัดของชาวไทใหญ่
จากนั้นผมเดินเข้าไปชมนิทรรศการที่แสดงภาพถ่ายประกอบเนื้อหาเกี่ยวกับชาวไทยใหญ่ ภายในงานมีการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นฝีมือเชิงช่างหาชมยาก ได้แก่ สาธิตการทำเครื่องบวชส่างลอง ซึ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์การบวชเณร, สาธิตการทำปานซอย เป็นการเจาะฉลุโลหะ หรือสังกะสีลวดลายสวยงาม ซึ่งเป็นส่วนที่ห้อยลงมาใต้เชิงชายหลังคา, การทำเครื่องบูชา, ร่มพื้นเมือง
ลานกาดโบราณ ลิ้มรสอาหารไทใหญ่ ได้แก่ จิ้นลุง, ข้าวเหลือง, ส้าผักหนอก, หน่อโก้, ถั่วเน่าแขบ, ขนมเส้นน้ำเงี้ยว, ข้าวเส้นไต, ข้าวแรมฟืน, ข้าวเหลือง, ขังปอง เป็นต้น รวมถึงเมนูอาหารเหนือพื้นเมืองอีก รสชาติอร่อยรับรู้ได้ถึงเครื่องเทศและวิธีการปรุงแบบท้องถิ่น โดยพ่อค้าแม่ค้าแต่งกายด้วยเสื้อผ้าพื้นเมือง พูดภาษาถิ่น
ลานวัฒนธรรม มีการสร้างเวทีที่สวยงามอลังการ ตระการตา การแสดงฟ้อนไต ของชาวไทใหญ่ และการแสดงล้านนา ได้ชมขบวนแห่ “ปอยส่างลอง” หรือ “ประเพณีบวชลูกแก้ว” เป็นพิธีเฉลิมฉลองการบรรพชาสามเณรในศาสนาพุทธที่สำคัญยิ่งของชาวไทใหญ่ในล้านนา เป็นงานประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นิยมจัดขึ้นในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน
จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงการจัดการแสดงที่ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีให้กับศูนย์การค้าฯ และเป็นจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้ามาเที่ยวงานภายในศูนย์การค้าฯ ให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอย ในอีกแง่มุมหนึ่ง ซีคอนได้ยกเอาของดีพื้นถิ่นของภาคเหนือมาจัดแสดงภายในศูนย์การค้าฯ ที่จำลองวิถีชีวิตของชุมชนภาคเหนือได้เสมือนจริงใส่ใจในรายละเอียด
กล่าวโดยสรุปคือ ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของทุกภาคในประเทศไทย เป็นสิ่งที่ดีงาม ส่วนจะทำให้เจริญงอกงามได้อย่างไรนั้น อยู่ที่การเห็นความสำคัญไม่ว่าจะเป็นในเชิงอนุรักษ์ หรือเชิงสร้า่งสรรค์
-ใจบุญ-
(ผู้เขียน)
Copyright © 2017. All rights reserved.