แหล่งท่องเที่ยวศาลเจ้าจีน@สมุทรปราการ

แหล่งท่องเที่ยวศาลเจ้าจีน@สมุทรปราการ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ไม่ควรพลาด เพราะเต็มไปด้วยศาลเจ้าเก่าแก่และน่าสนใจมาก ก่อนจะไปชมแหล่งท่องเที่ยวสงสัยไหมศาลเจ้าเกิดมาจากอะไร แล้วทำไม ไปที่ไหนก็เจอทุกที่เลย ? นำเสนอโดย นางสาวอุไร  บรรทะท้าว นักศึกษาสหกิจศึกษา  คณะศิลปศาสตร์

 

 

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.