โครงการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ศิลปะการเชิดหุ่นคน)

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือกให้ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการจัดโครงการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ศิลปะการเชิดหุ่นคน) ถือเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวัฒนธรรมบันเทิงที่ถูกคิดค้นและดัดแปลงขึ้นมาใหม่จากต้นกำเนิดหุ่นหลวง หุ่นกระบอก หุ่นละครเล็ก และหนังใหญ่ มาเป็นพื้นฐานในการแสดงให้ออกมาเป็นเรื่องราว โดยใช้คนแสดงเลียนแบบหุ่น

ศูนย์วัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมฝึกอบรมศิลปะการเชิดหุ่นคน ในวันที่ ๓ – ๗ ตุลาคม และวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับจำนวน ๓๐ คน ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และรับเกียรติบัตรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

           

 

Copyright © 2017. All rights reserved.