โครงการวัฒนธรรมสัญจร จ.ลพบุรี 30/6/61

ภาพบรรยากาศโครงการวัฒนธรรมสัญจร “เที่ยวเมืองละโว้ ชมวังนารายณ์ เยือนบ้านวิชเยนทร์” เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน มีทั้งบุคลากรปัจจุบัน อดีตบุคลากร และบุคคลภายนอก

 

Copyright © 2017. All rights reserved.