โครงการวัฒนธรรมสัญจรประเทศเวียดนาม วันที่ 20-22 มกราคม 2563

ภาพบรรยากาศโครงการวัฒนธรรมสัญจรเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน ณ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2563 จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Copyright © 2017. All rights reserved.