โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในชุมชนตำบลศีรษะจรเข้น้อย

ศูนย์วัฒนธรรมได้บริการวิชาการกิจกรรมร้องเพลงกล่อมเด็กและกิจกรรมอ่านท่านองสรภัญญะในโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในชุมชนตำบลศีรษะจรเข้น้อย ที่จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 21  สิงหาคม  2563 ณ โรงเรียนวัดหัวคู้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รณรงค์การใช้ถุงผ้า

Copyright © 2017. All rights reserved.