โครงการนาฏศิลป์เพื่อผู้สูงอายุ

ศูนย์วัฒนธรรมนำโดย ผศ.สุกฤตาวัฒน์ บำรุงพานิช และนางอัญชุลี สุภาวุฒิ จัดทำโครงการนาฏศิลป์เพื่อผู้สูงอายุ มีกิจกรรมรำในพิธีวางศิลาฤกษ์สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  ณ วัดศรีวารีน้อย อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ

Copyright © 2017. All rights reserved.