โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่ผ้าห่มหลวงพ่อเขียวสุโขพุทโธภควา

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วัฒนธรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะจรเข้น้อยจัดทำโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่ผ้าห่มหลวงพ่อเขียวสุโขพุทโธภควา ณ วัดหัวคู้  ตำบลศรีษะจรเข้น้อย จังหวัดสมุทรปราการ

Copyright © 2017. All rights reserved.