ต้อนรับคณะเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วัฒนธรรมให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาลัยกูมี GUMI UNIVERSITY สาธารณรัฐเกาหลี นำโดย Mr. Chong-Whan Lee (Vice President) และ Mr. Jin-Ho Hwang(President) จาก THAI KOREA GLOBAL CULTURE CENTER เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ความสัมพันธ์ไทย-จีนและประวัติพัฒนาการของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

    

     

Copyright © 2017. All rights reserved.