ประกวดขับร้องเพลงจีนและเพลงลูกทุ่ง

ข่าวดี…..สำหรับผู้มีใจรักในเสียงเพลง ศูนย์วัฒนธรรม ร่วมกับสำนักพัฒนานักศึกษา เปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ โดยสมัครเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงจีน และเพลงลูกทุ่ง ชิงทุนการศึกษากว่า 4,000 บาท สามารถสมัครและส่งผลงานโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2566

Copyright © 2017. All rights reserved.