บริจาคอังกะลุงโรงเรียนวัดหัวคู้

วันนี้ ศูนย์วัฒนธรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการส่งมอบอังกะลุง จำนวน 60 ตัว ให้กับโรงเรียนวัดหัวคู้ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนดนตรีไทยของโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสิทธิชัย บุญนาค และเด็ก ๆ เข้าร่วมรับมอบในครั้งนี้
ในการนี้ ศูนย์วัฒนธรรม ขอขอบคุณ ท่านอธิการบดีที่ได้อนุมัติให้ส่งมอบอังกะลุง และกองพัสดุ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อมอบโอกาสดี ๆ ด้านดนตรีให้เด็ก ๆ ต่อไป
Copyright © 2017. All rights reserved.