รางวัลที่ได้รับ
ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลการแสดงหุ่นคน The Best Folklore Performance Award ในงาน Hana Tour International Fair 2014 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2557 ณ สาธารณรัฐเกาหลี