คุณกำลำงอยู่หน้า : Home คลังข้อมูลวัฒนธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างการเขียนรายงานประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก


ตัวอย่างการเขียนรายงานประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก

อีเมล พิมพ์


ตัวอย่างการเขียนรายงานประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (สมศ.)

 ดาวน์โหลด

ตารางแสดงการกำหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้ สมศ

 ดาวโหลด
 ผลการประกันคุณภาพศูนย์วัฒนธรรม 2553

 ดาวน์โหลด

 เรื่องผลการประกันคุณภาพศูนย์วัฒนธรรม 2554 ดาวน์โหลด
 ดัชนีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพศูนย์วัฒนธรรม 2555 ดาวน์โหลด

ความคิดเห็น (0)
ผู้ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถเขียนความคิดเห็นได้!
 

ค้นหา

เมนูสมาชิก