นิทรรศการความสัมพันธ์ไทย-จีน
รายละเอียด :
- นิทรรศการเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี “1 ศตวรรษความดี 100 ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” บนเส้นทางประวัติศาสตร์สังคมไทยในฐานะองค์กรสาธารณกุศลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย อันเป็นรากฐานการก่อกำเนิดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - นิทรรศการความสัมพันธ์ไทย-จีนในวาระครบรอบ 30 ปี จัดแสดงเรื่องความสัมพันธ์ด้านการทูต การค้าระหว่างไทย-จีน และการแลกเปลี่ยนทางวัฒธรรม ตลอดจนแถลงการณ์ความร่วมมือไทย-จีนในศตวรรษที่ 21 - นิทรรศการเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดแสดงเรื่องเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 – 2549 - นิทรรศการเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับคนจีนในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย – สมัยรัตนโกสินทร์ และเอกลักษณ์ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของชาวจีนสยาม
ภาพประกอบ :