เล่าเรื่องวัฒนธรรม

EP : 4  เรื่องเล่าจากคนใน

ศูนย์วัฒนธรรมจัดงานงานเสวนาวิชการ ในวาระเฉลิมฉลอง “110 ปี ความดีที่ยั่งยืน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ร่วมซึมซับไปกับจิตวิญญาณของผู้ให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ และร่วมภาคภูมิใจไปกับปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่ถูกสถาปนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม จากข้าวต้มชามเล็กๆที่มอบให้แก่พี่น้องชาวจีนผู้อพยพ เสื่อผืนหมอนใบ นำไปสู่การช่วยเก็บศพไร้ญาติของคณะเก็บศพไต้ฮงกง จนกลายเป็นองค์กรสาธารณกุศลขนาดใหญ่ ที่มีผลงานการช่วยบรรเทาทุกข์เอื้ออำนวประโยชน์สุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างไม่เลือกชนชั้น วรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และวัย

 

Copyright © 2017. All rights reserved.